Úspešný test funkčnosti

16.09.2013 13:59

Zbraň "šlapala" s podfaktorovým strelivom (115) a taktiež odmastená s fabrickým strelivom ALSA PRO bez jedinej zádržky .