AKO OBJEDNAŤ?

Ako ste si už mohli všimnúť funguje objednanie tovaru, pričom Vám nedovolí zaslanie tovaru poštou čo je prirodzené.

Poprosili by sme Vás v prípade vážneho záujmu z Vašej strany nás vopred kontaktovať ohľadom dostupnosti ešte pred samotným objednaním tovaru, čím predídeme zbytočným komplikáciám.

Umiestnite si do košíka Sa vz.58 a ostatné požadované doplnkové príslušenstvo. Opto elektronické zameriavače ako i pevné mieridlá Vám budú nastrelené laserovým nastrelovačom na vzdialenosť 25m.

Pokiaľ by ste nechceli doplnkové príslušenstvo nahodiť na Sa vz.58 poprosili by sme to uviesť v objednávke.

Po vzájomnom dohovore, si vytlačíte záväznú objednávku a prídete si po Vami objednaný tovar ako vždy a všade s nákupným povolením.

Odberné miesto a čas Vám bude telefonicky prípadne emailovo včas spresnené.

Len pre úplnosť dodáme, že daná zbraň (okrem expanznej verzie) podlieha prihlasovacej povinnosti majiteľa zbrojného preukazu či zbrojnej licencie, aby nedošlo k prípadnému nedorozumeniu!

 

V prípade akých koľvek nezodpovedaných otázok nás neváhajte naďalej kontaktovať.